top of page

Verkenningstocht naar vorm en vermenigvuldiging

Searching Club 2.0.3

Max Jungblut

Exploration towards form and multiplication

Bij het maken van handgebouwde prototypen is er vaak een vormvrijheid welke niet één op één te vertalen is naar industriële productie. In de zoektocht om vanuit de eerste modellen tot seriematig productie over te kunnen gaan heeft Dutch Chairmen het gescande origineel zoals ontworpen door Max Jungblut in samenwerking met 3D-Robotprinting produceerd. Op deze manier konden er al in een vroeg stadium meerdere uitvoeringen van het model op verschillende beurzen worden getoond. Met een industriële robotarm is een eerste serie door 3D-Robotprinting op initiatief van Dutch Chairmen in M4H geproduceerd.

 

De vierde handgebouwde variant op het houten origineel is met een matte PU lak gecoat. De aangeleverde scan van dit object, een STL-bestand, was door het uitblijven van reflecties nauwkeurig maar niet direct inzetbaar om het object zonder meer te printen. Het bestand is in twee helften opgedeeld middels een horizontaal snijvlak, zodat beide delen elk binnen 6 uur en zonder ondersteuning konden worden geprint. De twee helften zijn vervolgens middels een lasnaad verbonden. Dit prototype van de Searching Club 2.0.3 toont zichtbaar de twee samengevoegde delen, waarbij de onderste helft onafgewerkt is gelaten.

 

Vanuit de zoektocht naar seriematige productie is Max Jungblut tot de inzet van een aluminium matrijs voor het rotatiegieten gekomen.

When making hand-built prototypes, there is often a freedom of form that cannot be translated one-on-one to industrial production. In the quest to develop from the first models into serial production, the scanned original as designed by Max Jungblut was created at the initiative of Dutch Chairmen in cooperation with 3D-Robotprinting. In this way, several versions could be shown simultaneously at different trade fairs at an early stage. 

 

The fourth handbuilt  wooden original, the Searching Club 2, was already coated with a matte PU lacquer. The supplied scan of this object, an STL-file, was accurate due to the lack of reflections, but it was not  instantly usable for printing the object without further ado. The file was divided into two halves by a horizontal plane, so that both could be printed within 6 hours each without support structure. The two halves are then joint by means of a weld seam. This prototype of the Searching Club 2.0.3 visibly shows the merging of two parts, with the lower half left unfinished. 

 

As a result of the quest for serial production Max Jungblut has come to the use of an aluminum mold for rotational molding.

 prototypes, series, limited editions

Selectie: vier van de drieëndertig objecten door Dutch Chairmen getoond tijden Rotterdam Contemporary Art Fair 2017

Linksboven: Mark Vrinzen, Bend Chair Essenhout en vilt, 2013.

Foto: Aniek Mol.

Rechtsboven: Richard Hutten, Sexy Relaxy, mirror steel, 2002.

Foto: Studio Richard Hutten.

Linksonder: Jurgen Bey, Pixelated Chair, white wood, wool felt, 2008. Foto: Studio Makkink & Bey [La Galerie Pierre Berge & Ass.]

Rechtsonder: Atelier Remy Veenhuizen, Bamboo Chair, bamboo, 2007. Foto: Atelier Remy Veenhuizen.

bottom of page