top of page

Upcoming exhibition:

FairChairs-reCOLLab - Visitekaartje.jpg

previous exhibitions

Stand 4.03 at OBJECT Rotterdam 2022: STOKP^^RD akoestische panelen. New York Metrobank (prototype AcrylicOne) ism Hieke Aardema. ColorCube pendulant lamps ism Folkert van Hagen. Oscar Floorlamp & MirrorMirror: Masha Volkova & Antoine Dauvergne.

presented at Keilepand M4H

Constructie  van het object

ArchiChair

Construction of the object

Waar de vierpoot zich regelmatig met vanzelfsprekendheid laat opstellen tonen archetypische varianten inzichten welke voorbij gaan aan het ‘zitten als werkwoord’. Deze uitgesproken zitobjecten duiden het concept, de innovatiekracht, de kwaliteiten van het object en gaan op eigen wijze interactie aan met de omgeving. Wij vormen die omgeving.

 

Deze wisselende expo van stoelen in Keilepand M4H zet de kijker aan het denken over de technisch productie, de impact en het concept achter het object. Hoe is het tot stand gekomen? Op welke schaal zouden toepassingen kunnen ontstaan? 

Dutch Chairmen
Dutch Chairmen
New York Metro Bank - Concrete @ ss Rott
Searching Club 2.0.3 at Keilepand - Squa

Where the four-legger often is placed as a matter of course, archetypal variants show insights that go beyond 'sitting as a verb'. These distinct seating objects indicate the concept, the innovative strength, the qualities of the object and interaction with their environment, each in their own way. We embody that environment.

 

This changing expo of chairs in Keilepand M4H makes the viewer think about the technical production, the impact and the concept behind the object. How did it come about? On what scale could applications arise?

previous expositions

 prototypes, series, limited editions

Selectie: vier van de drieëndertig objecten door Dutch Chairmen getoond tijden Rotterdam Contemporary Art Fair 2017

Linksboven: Mark Vrinzen, Bend Chair Essenhout en vilt, 2013.

Foto: Aniek Mol.

Rechtsboven: Richard Hutten, Sexy Relaxy, mirror steel, 2002.

Foto: Studio Richard Hutten.

Linksonder: Jurgen Bey, Pixelated Chair, white wood, wool felt, 2008. Foto: Studio Makkink & Bey [La Galerie Pierre Berge & Ass.]

Rechtsonder: Atelier Remy Veenhuizen, Bamboo Chair, bamboo, 2007. Foto: Atelier Remy Veenhuizen.

bottom of page